Vítáme Vás
Základní informace o ZUŠ Roztoky

Škola je vedena ve školském rejstříku jako Základní umělecká škola Roztoky, okres Praha – Západ. Místa poskytovaného vzdělání jsou Jungmannova 143, 252 63 Roztoky a Jungmannova 1020, 252 63 Roztoky. Od 1.1.2003 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a jejím zřizovatelem je město Roztoky. ZUŠ Roztoky má 15 zaměstnanců, z toho 13 pedagogických pracovníků. V průběhu jara 2008 došlo k navýšení kapacity školy z 240 na 280 žáků.

Na ZUŠ se vyučují tři obory, hudební, taneční a literárně - dramatický.

Město Roztoky prochází bouřlivým stavebním rozvojem, počet obyvatel roste a s nimi počet dětí. Za dva roky došlo k navýšení počtu žáků o téměř čtyřicet. Počet žáků se v současnosti stabilizoval.

Díky tomu, že v červnu 2006 ukončily svou činnost v naší hlavní budově speciální třídy ZŠ, získala ZUŠ celé horní patro. To umožnilo přesunout výuku některých oborů a zvýšení kapacitních možností.

Na škole působí komorní orchestr, který za dobu působnosti prodělal veliký rozvoj jak v kvalitě, ale také v množství svých členů a má za sebou řadu úspěšných veřejných vystoupení. Svou činnost vyvíjí také řada komorních uskupení (akordeony, klarinety, kytary, smyčcové nástroje, zpěv). V březnu 2007 zahájilo provoz pohádkovým představením Studio ZUŠ (STUŠka). Svébytným ansámblem se stala Taneční skupina ZUŠ.

Škola vlastní notový a hudební archiv, který je průběžně doplňován. Žáci si mohou půjčit hudební nástroje, které podle vývoje zájmu o jednotlivé obory rovněž doplňujeme a renovujeme.

Na uměleckém chodu ZUŠ Roztoky se aktivně podílí umělecká rada (UR), která koordinuje koncertní činnost školy a rozhoduje o zařazování žáků do jednotlivých vystoupení. Svou činností tak přispívá ke kvalitnímu a kompetentnímu uměleckému chodu školy a zasazuje se tak o její pozitivní vnímání roztockou veřejností.

Každý rok pořádá ZUŠ řadu třídních, interních a veřejných koncertů. Koncertní činnost obohacuje také pořádáním festivalů k různým významným výročím nebo událostem (festival Mozart v Praze, 150. výročí narození Zdeňky Braunerové) a periodický festival Roztocký podzim.